New work at Easter exhibition – Påskutställning Gylleboverket

We will be showing some brand new artwork at this year’s Easter exhibition at Gylleboverket. Don’t miss it!

 

Information from presstext in Swedish:

I årets påskutställning presenterar Gylleboverket video, skulptur, performance och installation från sina medlemmar och speciellt inbjudna gästkonstnärer. Här får det poetiska och mytiska möta frågor om vårt samtida samhälle. Konstverken tar sin utgångspunkt i platsen – Gylleboverket, tidigare skrotupplag, nu plattform för samtida konst – och utforskar på olika sätt människans komplicerade förhållande till sin omvärld; att stänga inne eller stänga ute, upplevelsen av samhörighet eller förtryck och behovet av frigörelse.

Deltagande konstnärer: Jona Elfdahl, Irene Forssten, Elin Maria Johansson, Etta Säfve, Grant Watkins & Andreas Sandström

Gästkonstnär/Artist in residence: Josefin Rasmuson (Stockholm)

Gästkonstnär: Oscar Guermouche (Öland) Öppettider: 25-27 mars kl. 11-17

Stenhuggarworkshop kl 12-16 samtliga dagar

Performance kl 14 samtliga dagar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *