They’re Already Here – Gotlands Konstmuseum

They’re Already Here

Installation som utforskar distributionen av intelligens mellan olika planeter, hur det påverkar vår perception av jaget och hur det yttrar sig i den mänskliga kulturen. Utgångspunkten är mikroorganismers möjlighet att transporteras genom rymden och etablera sig här på jorden och påverka våra nervsystem och därigenom vårt medvetande.

The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond (episode IV) – Gotlands Konstmuseum

Medverkande konstnärer i  The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond (episode IV) är Debora Elgeholm, Lina Persson, Niklas Wallenborg, Andreas Sandström och Grant Watkins. Konstnärerna förhåller sig till science fiction-genren i sin praktik och använder sig av dess tankevärld, formspråk och historia för att kommentera, känna av och se på sin omgivning. Populärkulturella yttringar kopplas samman med vetenskap och konst för att undersöka idéer och känslor kring vår samtid och framtid.

Utställningen pågår 21 oktober 2017–28 januari 2018.

Vernissage 21 oktober kl. 12–16. Invigning kl. 13.