They´re Already Here

Installation som utforskar distributionen av intelligens mellan olika planeter, hur det påverkar vår perception av jaget och hur det yttrar sig i den mänskliga kulturen.
 Utgångspunkten är mikroorganismers möjlighet att transporteras genom rymden och etablera sig här på jorden och påverka våra nervsystem och därigenom vårt medvetande.

The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond – Nacka Konsthall

Datum: 14 januari, 2017
Tid: 14:00-17:00
Startdatum: 14 januari 2017
Slutdatum: 12 mars 2017
Var: Nacka konsthall
Målgrupp: Alla är välkomna!

Vernissage 14 januari 14:00

The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond är en grupputställning av och med fem konstnärer, Andreas Sandström & Grant Watkins, Debora Elgeholm, Lina Persson och Niklas Wallenborg.

Dessa konstnärer förhåller sig till science fiction genren i sin praktik och använder sig av dess tankevärld, formspråk och historia på olika sätt för att kommentera, känna av och titta på sin omgivning.

Populärkulturella yttringar kopplas samman med vetenskap och konst för att undersöka idéer och känslor kring vår samtid och framtid där science fiction fungerar likt en referens eller som ett konceptuellt släktskap till samtidskonsten.

Utställningen tar sitt avstamp i en form av science fiction som i litteratur- och filmform undersöker verklighetens natur och villkor. Genren undersöker betydelsen av våra mänskliga val och effekterna av våra handlingar. Det är oftast realistiska spekulationer av en alternativ värld eller framtid som skildra människan i en verklighet som skulle kunna existera. Science fiction har förmågan att uppehålla sig i glappet mellan det trovärdiga och overkliga och inspirerar och formar vår samtid.