They’re Already Here – Södertälje Konsthall

They´re Already Here

Installation som utforskar distributionen av intelligens mellan olika planeter,
hur det påverkar vår perception av jaget och hur det yttrar sig i den mänskliga kulturen.
Utgångspunkten är mikroorganismers möjlighet att transporteras genom rymden och etablera
sig här på jorden och påverka våra nervsystem och därigenom vårt medvetande.

The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond (episode III) – Södertälje Konsthall

Debora Elgeholm, Lina Persson, Niklas Wallenborg, Andreas Sandström & Grant Watkins

Utställningen presenterar fem konstnärer som i sin praktik förhåller sig till science fiction-genren och använder sig av dess tankevärld, formspråk och historia för att på olika sätt kommentera, känna av och studera sin omgivning.

Science Fiction undersöker betydelsen av våra mänskliga val och effekterna av våra handlingar. Ofta kan det vara spekulationer utifrån vetenskapliga rön som skissar upp alternativa världar och tider, fiktioner med anspråk på trovärdighet. I utställningen tar konstnärerna avstamp i Science fiction som i litteratur- och filmform undersöker verkligheternas villkor. Populärkulturella yttringar kopplas samman med vetenskap och konst för att undersöka idéer och känslor kring vår samtid och framtid där science fiction fungerar likt en referens eller som ett konceptuellt släktskap till samtidskonsten.

Utställningen i Södertälje konsthall är den tredje (episode III) i en serie på fyra med tema Science fiction. Parallellt med utställningen i Södertälje konsthall pågår episode II på Nacka konsthall.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *